Η διαδρομή της επίτευξης του στόχου!

Για τη σωστή εξατομικευμένη εκτίμηση του κάθε παιδιού/εφήβου, η διαδικασία ξεκινά από την αξιολόγησή του από έμπειρους θεραπευτές. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία. Στη συνέχεια ακολουθείται εξειδικευμένο πρόγραμμα θεραπειών, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που οδηγεί στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.

Αξιολογητικά εργαλεία

Αθηνά Τest | Μetaphon | Wisc | A Test | Raven | TVPS-R | TVRS-R | ΛΑΜΔΑ

Λογοθεραπείας

Detroit Τεστ Μαθησιακής Επάρκειας DTLA-P:3 & DTLA-P:4 | Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας (7.06-15.05) & Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης | Λ-α-Τ-ω Τεστ Γλωσσικής Επάρκειας (επίπεδο Ι & ΙΙ) | Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου | Εικόνες Δράσης | Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης των παιδιών | Διαγνωστική Εξέταση της Βοστώνης για την Αφασία | Διαγνωστική Αξιολόγηση ΑDOS-2 για τον αυτισμό

Σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι

ABA  (Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφορά) | TEACCH  (Μέθοδος Δομημένης Εκπαίδευσης) | Αισθητηριακή προσέγγιση

Επίτευξη εξατομικευμένων στόχων

image

Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση

Το Κέντρο μας, συνεργάζεται με παιδοψυχίατρο, ο οποίος στις περιπτώσεις που ειναι αναγκαίο, κάνει διαγνωστική εκτίμηση σε παιδιά και εφήβους. Κατα την διαγνωστική εκτίμηση, πραγματοποιεί συναντήσεις με τους γονείς για την λήψη του οικογενειακού και αναπτυξιακού ιστορικού τους και κατόπιν πραγματοποιεί συναντήσεις με το παιδί/έφηβο, κατά τις οποίες γίνεται η κλινική συνέντευξη, η παρατήρηση και η εξέταση της ψυχικής τους κατάστασης.
Η κλινική διάγνωση γίνεται με βάση τα ταξινομητικά συστήματα (ICD-10 και DSM V) των ψυχικών διαταραχών και των διαταραχών της συμπεριφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας.
Ο παιδοψυχίατρος στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο παραπέμπει το παιδί/έφηβο για ιατρικές εξετάσεις και συνεργάζεται με άλλους ιατρούς του παιδιού. Αναλαμβάνει την παρέμβαση που ειναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση χωριστά σύμφωνα με τις ανάγκες όπως παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή και συμβουλευτική γονέων.

image
image

Οι θεραπείες

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Γνωρίζετε ότι το κόστος των θεραπειών μπορεί να επιστραφεί από τον ΕΟΠΥΥ;

Εάν υπάρχει γνωμάτευση από δημόσιο φορέα, που να δικαιολογεί τις θεραπείες, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ, που σας δίνονται από το Κέντρο μας, τα χρήματα σας καταβάλονται σε ένα διάστημα περίπου ενός μηνός.

image

Δυο λόγια από τους θεραπευτές μας