Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Θεραπευτής
Εύη Ζαμπετάκη
Κατηγορία

Περιγραφή Θεραπείας

Μέσω του προγράμματος ειδικής διαπαιδαγώγησης τα παιδιά καθίστανται σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, τις δυσκολίες τους και να καλύψουν τα μαθησιακά τους κενά. Έτσι επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα της αύξησης των σχολικών επιδόσεων, της βελτίωσης στην ανάγνωση, στη γραφή/ορθογραφία και των μαθηματικών συλλογισμών.