Ειδική προσέγγιση στην εκμάθηση Αγγλικών ©

Θεραπευτής
Εύη Ζαμπετάκη

Περιγραφή Θεραπείας

Η Ειδική προσέγγιση στην Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα στο Κέντρο Θεραπειών «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Λόγου & Έργου» το οποίο προκύπτει από την μεταπτυχιακή εξειδίκευση και την πολυετή εμπειρία της Διευθύντριας του Kέντρου μας κας Ζαμπετάκη Εύης MSc, Ειδική Παιδαγωγός – Καθηγήτρια Αγγλικών. Η εξειδικευμένη μεθοδολογική παρέμβαση για τη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα, στόχο έχει την εκμάθηση δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης (αντιστοίχιση γραμμάτων ή συνδυασμών αυτών με τις φωνές τους), τεχνικών λεξιλογίου και γραμματικής καθώς και καλλιέργεια δεξιοτήτων μελέτης και οργάνωσης. Ουσιαστικά, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, εξατομικευμένα για κάθε μαθητή, αξιοποιώντας μεθόδους της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης.

Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να πραγματοποιηθεί και να εξελιχθεί με επιτυχία σε παιδιά με: Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, ΔΑΦ, Σύνδρομο Williams.

Ο συνδυασμός της επικοινωνιακής μεθόδου και της εναλλαγής εκπαιδευτικών εργαλείων (π.χ Kinems®) όπως και η ειδική προσέγγιση ανά περιστατικό  είναι που αναπτύσσουν όλες τις δεξιότητες της Αγγλικής, τονώνουν την αυτοεκτίμηση και επιφέρουν το επιτυχημένο αποτέλεσμα! Μη ξεχνάμε πως κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μόρφωση, όχι μόνο της μητρικής αλλά και της ξένης γλώσσας.