Εργοθεραπεία

Θεραπευτής
Αλεξία Τερζάκη
Κατηγορία

Περιγραφή Θεραπείας

Στόχος της εργοθεραπείας είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής δραστηριοποίησης και ανεξαρτητοποίησης του παιδιού και μέσα από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη:

  • Βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων της μυϊκής σύσπασης και της ικανότητας συντονισμού
  • Κατανόηση, εφαρμογή και συνειδητοποίηση των αισθητήριων ερεθισμάτων.
  • Αισθητήρια συνειδητοποίηση του σχήματος του σώματος και βελτίωση της ικανότητας λήψης σωματικών ερεθισμάτων.

Η ανάπτυξη και βελτίωση των αντιληπτικών ικανοτήτων όπως:

  • Της συγκέντρωσης και της προσοχής
  • Των κοινωνικών-αισθηματικών στοιχείων προσληπτικότητας, κυρίως σε θέματα ελέγχου αισθημάτων, συγκινησιακών καταστάσεων, κινήτρων ή επικοινωνίας.