Λογοθεραπεία

Θεραπευτής
Μαρία Σγουρομάλλη
Κατηγορία

Περιγραφή Θεραπείας

Στόχος της Λογοθεραπείας είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες κατανόησης και έκφρασης σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε:

  • «Καθαρή» ομιλία και κατανόηση
  • Ενίσχυση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της ανεξαρτησίας του παιδιού
  • Βελτίωση της λειτουργίας της κατάποσης, ώστε να γίνεται με ασφάλεια.
  • Επίτευξη δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας.
  • Ανάπτυξη λεξιλογίου.
  • Σωστή φώνηση.
  • Ευφράδεια λόγου