Διάγνωση στο Δημόσιο

Free
  • Ψυχίατρο από Δημόσιο Νοσοκομείο ή άλλο φορέα Υγείας
  • ΚΕΠΑ

 

 

 

Παράλληλη Στήριξη από Δημόσιο

Free

Για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου, αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

 

Διάγνωση στον Ιδιωτικό τομέα

50 €

Γνωμάτευση μπορείτε να πάρετε από οποιονδήποτε ιδιώτη ψυχίατρο.
Παρόλα αυτά το Κέντρο μας συνεργάζεται με ιδιώτη Ψυχίατρο, οπότε και μπορείτε να ορίσετε το ραντεβού σας μαζί του. Σε αυτή τη περίπτωση ζητήστε πληροφορίες από την γραμματεία του Κέντρου μας.