01. Ποια είναι η διαδικασία ώστε να επιστραφούν τα χρήματα από τις θεραπείες;

Εφόσον υπάρχει επίσημη γνωμάτευση από Κέντρα Υγείας Παιδιού, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Νοσοκομεία Παίδων και παιδοψυχιατρική ή παιδοαναπτυξιακή γνωμάτευση θεραπειών (συμβεβλημένων ιατρών με ΕΟΠΥΥ), σας επιστρέφονται τα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ.

Το Κέντρο μας κάθε μήνα σας εκδίδει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απόδειξη, βεβαίωση θεραπειών, πτυχία & άδειες θεραπευτών) και στη συνέχεια τα καταθέτετε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Για τη διευκόλυνσή σας σας δίνουμε άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ μέσω του site μας, από το κεντρικό μενού, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα

02. Πως γίνεται η αξιολόγηση του παιδιού μου;

Η αξιολόγηση γίνεται από την θεραπευτική μας ομάδα (Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολόγο, Ειδικό παιδαγωγό) με στόχο την ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού.

Εάν και εφόσον δεν απαιτείται η αξιολόγηση από όλους τους θεραπευτές, βάση του ιστορικού και της ηλικίας του παιδιού, κρίνεται στο πρώτο κιόλας ραντεβού μας.

03. Η αξιολόγηση που γίνεται από το Κέντρο, αποτελεί επίσημη γνωμάτευση ώστε να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιο φορέα (π.χ σχολείο);

Η αξιολόγηση (γραπτή) που η κάθε οικογένεια λαμβάνει επίσημα από εμάς δεν αποτελεί επίσημη γνωμάτευση ώστε να χρησιμοποιηθεί σε φορέα του δημοσίου ( ΚΕΔΑΣΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ερώτημα 2.

04. Από που/ποιον γράφονται οι θεραπείες;

Οι θεραπείες γράφονται από Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Υγείας Παιδιού και γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και το πλήθος και το είδος αυτών διαφοροποιούνται με βάση την γνωμάτευση που έχει δοθεί.

05. Ποια είναι η διάρκεια των θεραπειών;

Η διάρκεια των θεραπειών εξαρτάται από το κάθε περιστατικό και οι στόχοι μας είναι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι. Ωστόσο υπάρχει συχνή ενημέρωση για την πορεία.

06. Πόσο σημαντική είναι η Συμβουλευτική Γονέων;

Η συμμετοχή – εμπλοκή των γονέων στην θεραπευτική διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική, κυρίως μέσω της Συμβουλευτικής Γονέων. Η Συμβουλευτική προτείνεται πάντα από το Κέντρο μας και συμβάλουμε ώστε να μπορεί να υλοποιείται πάντα σε χρόνους που κρίνονται ιδανικοί, με βάση το πρόγραμμα των γονέων.

07. Υπάρχουν ομάδες ψυχοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους;

Ναι, υπάρχουν τέτοιες ομάδες και συνεχώς δημιουργούνται νέες, με βάση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε κάθε μέλος της κάθε ομάδας. Οι ομάδες αυτές οργανώνονται και παρακολουθούνται επιστημονικά από Ψυχολόγους και Εργοθεραπευτές.

08. Πόσο συχνή είναι η επικοινωνία με τους θεραπευτές;

Η επικοινωνία με τους θεραπευτές μας γίνεται με την λήξη κάθε συνεδρίας καθώς και σε μηνιαία βάση με καθορισμένη 45λεπτη συνεδρία αποκλειστικά για την ενημέρωση των γονέων.