Ψυχοθεραπεία

Θεραπευτής
Σοφία Μυλωνά
Κατηγορία

Περιγραφή Θεραπείας

Η Ψυχοθεραπεία ωφελεί στον εντοπισμό των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την όποια δυσλειτουργία ή διαταραχή του παιδιού και στην αντιμετώπιση των μη λειτουργικών συμπεριφορών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού.